Everything is illuminated

MUSIC, LITTERATURE. Musikk, litteratur.
Leser den siste utgaven av bladet Dyrenes forsvarer utgitt av #Dyrebeskyttelsen Norge. Her står det i artikkelen om pelsoppdrett at “pelsdyrnæringen får ca. 40 millioner kroner i statlig støtte hvert år” ÆSJ!!! Kom igjen #Høyre, ta et viktig standpunkt og si NEI til dette.

Leser den siste utgaven av bladet Dyrenes forsvarer utgitt av #Dyrebeskyttelsen Norge. Her står det i artikkelen om pelsoppdrett at “pelsdyrnæringen får ca. 40 millioner kroner i statlig støtte hvert år” ÆSJ!!! Kom igjen #Høyre, ta et viktig standpunkt og si NEI til dette.

A long time ago I learned not to explain things to people. It misleads them into thinking they’re entitled to know everything I do.

—Lisa Kleypas, Dreaming of You (via larmoyante)

(via sugarbeth)